پاراگلایدر
تـــهران پاراگلایدر
طراحی سایت : شرکت وب پردازان فراتک
دوره های آموزش پاراگلایدر
آموزش پرواز با پاراگلایدر زیر نظر اساتید مجرب

دوره مبتدی

دوره مبتدی

دوره مقدماتی

دوره مقدماتی

دوره متوسطه

دوره متوسطه

دوره پاراموتور

دوره آموزشی پاراموتور

پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر بدون نیاز به آموزش بسیار ایمن همراه با مربی (با بیمه کامل)تورهای تفریحی پروازی
تورهای تفریحی پروازی با پاراگلایدر در تمام نقاط ایران
  • u4
  • u7
  • u20
  • u23
  • u24
  • u25
  • javascript slideshow
  • u27
شما بدون نیاز به هیچ آموزشی می توانید همراه با یک خلبان ماهر و با یک پاراگلایدر مخصوص دونفره ک حداقل 140 و احداکثر 220 کیلو وزن را تحمل می کند در پهنای آسمان به پرواز درآیید و از اذت غیر قابل توصیف آن بهره ببرید.
شما در هنگام پرواز با پاراگلایدر به دلیل نداشتن هیچ کابینی مانند یک پرنده واقعی در هوا غوطه ور هستید و لذت واقعی پرواز را حس می کنید.
در یک پرواز تفریحی زمان پرواز از ده دقیقه تا نیم ساعت و در شرایط مناسب هوایی حتی بیشتر در پرواز هستید.
مدت زمان پرواز شما دقیقا به شرایط هوای لحظه پرواز ربط دارد.
هزینه یک سرتی پرواز تفریحی 1.500.000 ریال می باشد
در شرایط مناسب هوایی همه روزها پرواز انجام می شود.
آدرس پرواز : سایت های مجاز پروازی
شماره تماس : 0912253940
مربی : محمود طالبی

مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراگلایدر با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراگلایدر
مکان پرواز : ارتفاعات شمال غرب تهران
خلبان و مربی : محمود طالبی

تهران پاراگلایدر


پرواز دونفره با پاراموتور با بیمه کامل
تاریخ پرواز 06/06/1393
پرواز تفریحی دو نفره با پاراموتور